מקראי קודש

אודות בית

חלק ג: נספחים:

נספח א: שאלה בעניני קניינים של ארבעת המינים


נספח ב: תשובת הגר"י אריאל שליט"א


נספח ג: תשובת הגרז"נ גולדברג שליט"א


נספח ד: תשובת הגרא"ז וייס שליט"א


נספח ה: תשובת הגר"ד ליאור שליט"א


נספח ו: תשובת הגר"א נבנצל שליט"א


נספח ז: שאלה בענין חציצה בלולבים המשוחים בחומר


נספח ח: תשובת הגר"י אריאל שליט"א


נספח ט: תשובת הגרז"נ גולדברג שליט"א


נספח י: תשובת הגרא"ז וייס שליט"א


נספח יא: תשובת הגר"ד ליאור שליט"א


נספח יב: תשובת הגר"א נבנצל שליט"א


נספח יג: הצורך שהלולב יהא גבוה טפח מההדסים והערבות


נספח יד: באלו קשרים מותר לאגוד את שלושת המינים ביום טוב