מקראי קודש

אודות בית

נספח טז: מכתב הגר"ש משאש זצ"ל