מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': מכתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל


נספח ב': מכתב הגר"מ אליהו זצ"ל


נספח ג': מכתב לרבנים


נספח ג1': מכתב הגר"ש גורן זצ"ל


נספח ד': מכתב הגר"ע יוסף זצ"ל


נספח ה': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א


נספח ו': מכתב הגר"ש מן-ההר זצ"ל


נספח ז': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ז-(1): פסקי הגרצ"פ פראנק זצ"ל


נספח ח': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ט': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח י': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל


נספח י"א: מכתב הגר"א שפירא זצ"ל


נספח י"ב: הלכות מהגר"מ פינשטיין זצ"ל (שטרם ראו אור עולם)


נספח י"ג: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח י"ד: מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ט"ו: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ט"ז: מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח י"ז: מכתב הגר"ש גורן זצ"ל


נספח י"ח: מכתב הגר"ש גורן זצ"ל


נספח י"ט: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח כ': מכתב הגר"מ אליהו זצ"ל


נספח כ"א: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח כ"ב-כ"ו: תשובות הגר"א שפירא זצ"ל


נספח כ"ז: מכתב הגר"ד ליאור שליט"א


נספח כ"ח: חידה לפורים