מקראי קודש

אודות בית

נספח ד: מכתב הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל.


הערות


[1]*. ניתן לי בשנת תש"נ מאת הרה"ג דוד יוסף שליט"א.


ראה לעיל בגוף הספר (פרק ה' הערה מ"ג).