מקראי קודש

אודות בית


פרק מקדים: הלכות בין המצרים לפי סדר הזמניםכללים:


א. אין לפסוק מתוך פרק זה, אלא יש לעיין בכל ענין בהלכות שבפנים הספר (עפ"י מספר הפרק המצוין ליד כל ענין).


ב. בחלק מהאיסורים מחמירים יותר ככל שהזמן מתקרב לתשעה באב. לכן לעיתים יש נושא שכתוב בשני זמנים שונים.


לאשכנזים:
מר"ח תמוז:


סכנה, זהירות ממנה (פרק ח')


מי"ז בתמוז נוספים עוד איסורים:


ברכת שהחיינו (פרק י"ח)


הליכה לים ולבריכה (פרק י"ד)


טיולים ובילויים (פרק ה')


כלי נגינה – שמיעה וניגון (פרק ז')


נישואין (פרק י"ב)


קניית דבר חדש ומסחר (פרק י"ג)


ריקודים ומחולות (פרק ט"ז)


שירה (פרק י"ט)


תספורת וגילוח (פרק כ"א)


מר"ח אב נוספים עוד איסורים:


אכילת בשר ושתיית יין (פרק א')


בגד חדש – לבישתו (פרק ב')


בגד נקי – לבישתו (פרק ג')


בנייה ונטיעה (פרק ד')


כיבוס וגיהוץ (פרק ו')


צחצוח נעליים [הברקתן] (פרק י')


קידושין (אירוסין) ונישואין (פרק י"ב)


קניית דבר חדש ומסחר (פרק י"ג)


רחיצה (פרק י"ד)


שירה (פרק י"ט)


תביעה בבית דין (פרק כ')


תפירת בגדים ותיקונם (פרק כ"ג)


מהשבוע שחל בו ת"ב נוספים עוד איסורים:


צפרניים – גזיזתן (פרק י"א)


תפירת בגדים ותיקונם (פרק כ"ג)


לספרדים:
מר"ח תמוז:


סכנה – זהירות ממנה (פרק ח')


מי"ז בתמוז:


ברכת "שהחיינו" (פרק י"ח)


הליכה לים ולבריכה (פרק י"ד)


זהירות מסכנה (פרק ח')


טיולים ובילויים (פרק ה')


כלי נגינה – שמיעה וניגון (פרק ז')


נישואין (פרק י"ב)


ריקודים ומחולות (פרק ט"ז)


שירה (פרק י"ט)


תספורת וגילוח (פרק כ"א)


מר"ח אב נוספים עוד איסורים:


אכילת בשר ושתיית יין (פרק א')


בגד חדש – לבישתו (פרק ב')


בנייה ונטיעה (פרק ד')


צחצוח נעליים – [הברקתן] (פרק י')


קידושין (אירוסין) ונישואין (פרק י"ב)


קנית דבר חדש ומסחר (פרק י"ג)


רחיצה – [הליכה לים ולבריכה] (פרק י"ד)


שירה (פרק י"ט)


תביעה בבית דין (פרק כ')


תפירת בגדים ותיקונם (פרק כ"ג)


משבוע שחל בו ט"ב נוספים עוד איסורים:


בגד חדש – לבישתו (פרק ב')


בגד נקי – לבישתו (פרק ג')


כיבוס וגיהוץ (פרק ו')


צפורניים – גזיזתן (פרק י"א)


רחיצה (פרק י"ד)


תספורת וגילוח (פרק כ"א)