מקראי קודש

אודות בית

נספח יג: מכתב הגר"ע יוסף זצ"ל


*על יסוד היפוי כח הרצו"ב מאת ועד הבית אני מודה שהקנתי בקגו"ש (=בקנין גמור ושלם) את הגנה שמסביב לבית רח' זבוטינסקי 36 ירושלים, לרבנות הראשית לישראל לתקופת שנת השמיטה הבעל"ט.


ובאעה"ח היום כה אלול תשמ"ו


עובדיה יוסף


*ראה לעיל (בפרק ה' הערה ל"ו).