מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל


נספח ב': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ג': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ד': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ה': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ו': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ז': מכתב הגר"ש גורן זצ"ל


נספח ח': מכתב הגר"ש מן-ההר זצ"ל


נספח ט': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א


נספח י': מכתב הערות הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח י"א: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח י"ב: פסקי הלכות מהגר"מ פינשטיין זצ"ל (שטרם ראו אור עולם)


נספח י"ג: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח י"ד: שני פרושים מרבנו הגר"א על "חד גדיא"


נספח ט"ו: קונטרס שיעור "כזית"


נספח י"ז: דין חולי צליאק באכילת מצה בליל הסדר


נספח י"ח: שאלה בענין גלאי חמץ


נספח י"ט: תשובת הג"ר יעקב אריאל שליט"א


נספח כ: תשובת הג"ר זלמן נחמיה גולדברג שליט"א


נספח כא: תשובת הג"ר שלמה דיכובסקי שליט"א


נספח כב: מכתב הג"ר יצחק יוסף שליט"א


נספח כג: תשובת הג"ר דב ליאור שליט"א