מקראי קודש

אודות בית

נספח יט: תשובת הג"ר יעקב אריאל שליט"א

בס"ד שבט תשע"ח


לכבוד הרב משה הררי


שלום וברכה


התורה נתנה לבני אדם בחושיהם הטבעיים ולא למלאכי השרת ולא למכשירים מלאכותיים.


חידקים שאינם נראים לעין הטבעית אינם אסורים.


איננו סומכים בכשרות על בדיקות מעבדה.


ולא בודקים טרפות ע"י רנטגן ואולטרסאונד.


גם בהגהת ספר תורה הבדיקה צריכה להיות בעיני ב"ו.


גם הנעזרים במחשב המחשב רק מגלה היכן יש בעיה אך לא הוא הקובע.
בברכת התורה


הרב יעקב אריאל