מקראי קודש

אודות בית

נספח ז: מכתב מהגר"מ אליהו שליט"א

בס"ד ט"ז טבת תשס"ט


לכבוד מעלת מורנו ורבנו


הרב הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה וטוחנן זב"ז


הראשל"צ הג"ר מרדכי אליהו שליט"א


שאלה: לפני כעשרים שנה כת"ר שליט"א אמר לי לגבי שיעור תזוזת היריעות המשמשות כדפנות לסוכה – שעד תזוזה של טפח הסוכה כשרה. ומטפח ויותר הסוכה פסולה.


א. האם הכוונה לחצי טפח לכל צד או טפח לכל צד.


ב. מה המקור בשיעור טפח – האם בגלל שטפח זה שיעור חשוב על פי הגמרא בנדה דף כ"ו עמוד א ו-ב.


אודה לכת"ר אם ישיב על שאלותי אלה, ויסביר לי טעמו, כיון שעוסק אני בס"ד בכתיבת חיבור בהלכות סוכה, ורוצה אני לדעת את עיקר הדין לדברים. ושכמ"ה.


בברכת התורה


משה הררי


פעיה"ק ירושת"ו


תשובות הגר"מ אליהו שליט"א:


א. טפח לכל צד.


ב. טפח בגלל שזה שיעור חשוב.