מקראי קודש

אודות בית

נספח י"ד: פקודות יציאה לקרב

פקודת היציאה לקרב במלחמת ששת הימים, ממפקד חיל האויר

פקודת היציאה לקרב של אלוף פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים - לכיבוש סיני

פקודת היציאה לקרב של מפקד הצנחנים לפני הכניסה לעיר העתיקה:

"אל מפקדי הגדודים: אנחנו יושבים על הרכס שצופה לעיר-העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להכנס אליה – העיר העתיקה של ירושלים שמאז החורבן כל הדורות חולמים עליה ושואפיה אליה. אנחנו נהיה הראשונים להכנס אליה... לנוע, לנוע אל השער. מסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה, עד כאן, עבור!"

הערות