מקראי קודש

אודות בית

נספח ט: מכתב הגר"מ מזוז שליט"א

לכבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול


הרה"ג ר"מ מזוז שליט"א.


ראש ישיבת "כסא רחמים" הספרדית. בני-ברק ת"ו


רצינו לשאול לגבי סוכה, שהדפנות קשורות היטב ואין סיכוי שיותרו, אך הסדינים זזים ברוח. מה דעתו של כת"ר שליט"א, האם הסוכה כשרה, ועד כמה טפחים מותר שהסדינים יזוזו אנה ואנה.


וזו תשובתו:


עד שלושה טפחים מותר, כד' החזו"א. וכן מוכח בפי' ר"ח בעירובין דף ח' סע"א. ואכמ"ל.