מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': מכתב בענין סוכות ירושלים וסוכות נחלים. מכתב הגרז"נ גולדברג שליט"א


נספח ב': מכתב נוסף מהגרז"נ גולדברג שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ג': מכתב הגרא"ז וייס שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ד': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ה': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ו': מכתב נוסף מהגרז"נ גולדברג שליט"א (בענין כשרות סוכה במרפסת)


נספח ז': מכתב מהגר"מ אליהו זצוק"ל (בענין שיעור תזוזת היריעות בסוכה)


נספח ח': מכתב מהגר"ח קנייבסקי שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ט': מכתב הגר"מ מזוז שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח י': מכתב מהגר"א נבנצל שליט"א (בענין סוכה בצורות שונות)


נספח י"א: מכתב הג"ר דב ליאור שליט"א (בענין פטור מטיילים מסוכה)


נספח י"ב: מכתב הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א (בענין סוכה תחת חבלי כביסה ועוד ענינים)


נספח י"ג: מכתב בעניני גרמא בשבת ויום טוב


מכתב הגרא"ז וייס שליט"א (בענין מכשירי גרמא בשבת)


נספח י"ד: מכתב הגר"ד ליאור שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ט"ו: מכתב הגר"א נבנצל שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח ט"ז: קונטרס צירוף כמה הלכתות (=הלכות למשה מסיני) במציאות אחת.


נספח י"ז: קונטרס מידות האורך (בפרט לסוכות), לשיטת הגרא"ח נאה ולשיטת ה"חזון איש", במידות שוחקות ועצבות, בדאורייתא ובדרבנן.


נספח י"ח: מכתב מהגרז"נ גולדברג שליט"א (מכתב בעניני חזקות וסוכה גזולה)


נספח י"ט: מכתב הגרא"ז וייס שליט"א (בענין הנ"ל)


נספח כ': מכתב לרועי רוט הי"ד


נספח כ"א: סיפורים על הגר"מ אליהו זצוק"ל