מקראי קודש

אודות בית

נספח ה: מכתב הגר"ש משאש זצ"ל