מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': מכתב הגר"ש גורן זצ"ל


נספח ב': מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח ג': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ד': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ה': פסקי הגר"מ פינשטיין זצ"ל


נספח ו': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ז': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ח': בענין מי כשר להיות ש"ץ


נספח ט': דין אבל ואונן כש"ץ בסליחות ובימים נוראים


נספח י': איסור אכילה ושתיה לפני הסליחות ותפילת שחרית, לפי הפשט ולפי הקבלה


נספח י"א: האם יש לומר את המילים "אלקינו ואלקי אבותינו, רצה נא במנוחתנו" בסוף הברכה הרביעית של תפילת העמידה, כשיום טוב חל בשבת.


נספח י"ב: שימוש בשבת וביום טוב בדודי שמש הנפוצים, שבהם פועלת משאבה חשמלית.


נספח י"ג: תשובת הגר"י אריאל שליט"א


נספח י"ד: תשובת הג"ר יצחק יוסף שליט"א


נספח ט"ו: תשובת הגר"ד ליאור שליט"א