מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל


נספח ב': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל


נספח ג': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ד': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ה': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ו': מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח ז': פסקי הלכות מהגר"מ פיינשטיין זצ"ל


נספח ח': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ט': מכתב הג"ר מרדכי אליהו זצ"ל


נספח י': מכתב הג"ר שריה דבליצקי שליט"א


נספח י"א: מכתב הג"ר אביגדר הלוי נבנצל שליט"א


נספח י"ב: קווים לדמותו של הגר"ע יוסף זצ"ל


נספח י"ג: מגילת אנטיוכוס