מקראי קודש

אודות בית

נספח כא: תשובת הג"ר שלמה דיכובסקי שליט"א

בס"ד שבט תשע"ח


לרבי משה שליט"א!


ראשית, הקדמה עקרונית.


אני סולד משימוש בתארי הכבוד שבימינו, הן כלפי עצמי והן כלפי אחרים. אבקש מאוד שלא לכנותני בכינויים למיניהם, למעט תואר הרב, שהוא תואר לכל מי שנסמך להוראה.


לגופם של דברים אענה בקיצור נמרץ:


א) מצות בדיקת חמץ לאור הנר, יש בה נגלה ונסתר. הנגלה הוא מציאת החמץ. הנסתר מרומז במסכת פסחים דף ז:, על הרמז לנשמה, ובזוהר הקדוש על הקשר בין חמץ לסטרא אחרא. מטעמים אלו, רבים יקפידו על בדיקה שיש בה את המרכיבים ההלכתיים המקובלים, כולל אור הנר.


ב) מקום שאין מכניסים בו חמץ אינו טעון בדיקה, כנפסק בשו"ע סימן תלז. יחד עם זאת, גם אם בדק היטב בליל יג, אינו יכול להפטר מתקנת חכמים של בדיקת ליל יד, כפי שציין המשנה ברורה שם ס"ק א.


ג) בדיקה באמצעות מכשור מתוחכם, במידה ומדובר בדיוק מוחלט ובמידה ואין חשש לתקלות וכו', יכולה להחשיב את המקום הנבדק לאין מכניסים בו חמץ. דבר זה אינו פוטר מחובת הבדיקה בליל יד.


ד) היות וחכמים תקנו את הבדיקה בליל יד בגדרים מאוד מסויימים, ראוי שלא לשנות ממטבע שטבעו חכמים בנדון, כי אין אנו יודעים את כל כוונותיהם.. אולם במקום שיש חשש בבדיקת נר, כגון מקומות שיש בהם חומרים דליקים וכדומה, אסור להכנס לסכנה בשביל דקדוקים שאיננו בקיאים בהם. במקומות כאלו, ניתן לוותר על אור הנר ולהשתמש בפנס, או בכל המצאה אחרת.


ה) מסופקני אם ניתן להמציא מכשיר בעלות סבירה שיוכל לבדוק מרחוק תערובות חמץאו דברים שאינם חמץ ממש או כלים שלא ניתן להכשירם לפסח. כך שהבדיקה האלקטרונית לא תספיק.


ו) הכלל בידי שלא להזדקק להמצאות חדשות בתחום של מצוות ועברות, אלא אם כן יש בזה צורך אמיתי..לא זיהיתי מעולם צורך אמיתי בהמצאות חדשות לבדיקת חמץ, מעבר לדרך הרגילה.


ז) אם אכן יש צורך במקומות מסויימים לבדיקה כזו, והיא תהיה אמינה ברמה גבוהה, יש מקום לשימוש במכשיר כ"בדיעבד", ולא ל"כתחילה".


אין לי אפשרות להאריך יותר.


בברכה


שלמה דיכובסקי