מקראי קודש

אודות בית

חלק ד: נספחים

נספח א': מכתב הג"ר שלמה גורן זצ"ל


נספח ב': שמיעת מוזיקה ווקאלית בימי בין המצרים


נספח ג': סיפורים מהשואה


נספח ד': קינות על השואה


נספח ה': קינה על חורבן גוש קטיף וצפון השומרון


נספח ו': מדרש אלה אזכרה (עשרת הרוגי מלכות)


נספח ז': מדרש נחמה - "מנחם משיב נפשי"