מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: מילואים

פרק א: אינטרנט - השארת האתר ותא הדואר האלקטרוני פתוחים בשבת.

פרק ב: דין מכשירים מגבירי קול בכלל, ואינטרקום בפרט.

פרק ג: דין הפעלת אינטרקום מחדר לחדר בשבת כדי לשמוע אם תינוק בוכה.

פרק ד: אינטרקום בכניסה לבית - דינים פרטיים.

פרק ה: דין מי שלחץ בשבת בטעות על כפתור פעמון, המותר להרפותו.

פרק ו: שימוש בשבת במכשיר אינפוזיה חשמלי.

פרק ז: שימוש בשבת במכשיר איתורית (ביפר).

פרק ח: שימוש במחשבים בשבת (לפיקוח נפש), בחול המועד, ועוד.

פרק ט: כשסוללת האיתורית עומדת להגמר בשבת, העדיף לכבות המכשיר כשאינו בכוננות, או להמתין שתגמר הסוללה ואז להחליפה בחדשה.