מקראי קודש

אודות בית

נספח כב: מכתב הג"ר יצחק יוסף שליט"א