מקראי קודש

אודות בית

נספח יח: עוד בענין שמירת קדושת יבולי שביעית בצה"ל

תשובת הג"ר יעקב אריאל שליט"א:


(התשובה מתייחסת למציאות באדר א' תשפ"ב, כשרק בירקות יש קדושת שביעית, ואין קדושה עדיין בפירות)


בעיקרון יש לשמור על קדושת שביעית גם בצבא


אלא שחוקי ההיגיינה החמורים של הצבא אוסרים על מיחזור עודפים


כיון שעלה על השולחן שוב לא ירד למטבח.. הוא פסולת גמורה שאינה ראויה למאכל אדם!


ממילא במסגרת הצבא לא חלה קדו"ש על העודפים.


בפירות אין עדיין קדו"ש


בירקות יש קדו"ש.. החלקות שנמסרו לאוצר בי"ד לא נמכרו,


אלא שהירקות הגיעו בעיקר מעו"מ, ושם יש מחלוקת אם יש צורך לשמור קדו"ש.


זהו סניף נוסף להקל בכך


כרגע יש כבר ירקות מזריעת שביעית. הם מגיעים מעו"מ, שם אין איסור ספיחין, וגם היתר המכירה קל יותר.


אומנם הראי"ה המליץ לשמור על קדו"ש גם בהיתר המכירה, אך בעו"מ ייתכן שאין צורך בכך.


במסגרת הצבאית, בגלל הנמוקים הנ"ל, אין צורך לשמור על קדו"ש בירקות שגדלו בקרקע של גוי בעו"מ במטבח צבאי.