מקראי קודש

אודות בית

נספח כח: חידה

חידה: איזה דבר מרן השו"ע עשה בחלק חו"מ, שאם היה עושה כן בחלק או"ח, זה היה "מסוכן". וכיצד זה קשור לפורים.


רמז: מאיר העיניים כתב במפורש מה מרן עשה בשו"ע.


תשובה: בשו"ע סוף חלק חו"מ הוסיף מרן עוד סימן אחד שאינו כתוב בטור (למרות שכל הסימנים בשו"ע מקבילים לאותם הסימנים שבטור). ואם היה עושה כן בשו"ע או"ח היה זה סימן "תרצח". וזו "סכנה". ואכן מה שהוסיף מרן בחו"מ זה הלכות "שמירת הנפש". ובעל ספר מאירת עיניים (חו"מ סי' תכ"ז) כתב זאת לגבי חו"מ.


וזה קשור לפורים, כיון שחלק או"ח בשו"ע מסתיים בהלכות פורים. ואם כן סימן זה היה מתווסף להלכות פורים.