מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים:

נספח א': מכתב הגר"י אריאל שליט"א

נספח ב': מכתב הגרל"י הלפרין לשיט"א

נספח ג': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א

נספח ד': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

נספח ה': מכתב הגרי"י נויבירט שליט"א

נספח ו': מכתב הגר"ש משאש שליט"א

נספח ז': מכתב הגר"ש משאש שליט"א

נספח ח': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

נספח ט': תשובות הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

נספח י': תשובות הגרי"ש אלישיב שליט"א (בעניין זרם החשמל בארה"ק בשבת ויו"ט)

נספח י"א: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א (בעניין הנ"ל)

נספח י"ב: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א (בעניין הנ"ל)

נספח י"ג: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

נספח י"ד: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

נספח ט"ו: מכתב הגרי"י נויבירט שליט"א